یادداشت

موانع رشد استعداد در کودکان

طبیعت و پرورش هر دو به رشد و تکامل کودکان کمک می کنند. آنچه که طبیعت اعطا می کند ثابت است. اما در این بین

تربیت فرزند شاد

همه ما دوست داریم فرزند شاد و با نشاطی داشته باشیم. همه ما دوست داریم فرزند ما به دیگران محبت کند و دیگران به او