پژوهش حاضر مبتنی بر این نگاه و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون،‌ مضامین فراگیر و عناصر سازنده‌ی تصویر ملی در بستر مورد مطالعه را استخراج و تحلیل نموده است. با بررسی و تحلیل مضامین، شبکه ی مضامین سازنده‌‌ی تصویر ملی استخراج گردیده است. همچنین فرایند مدیریت تصویر نیز در قالب مدل فرایندی و مبتنی بر فضای شبکه‌های اجتماعی ارائه شده‌است. درنهایت یافته‌های پژوهش در قالب مدل پارادایمی، تشریح گردیده است.

امروزه جهان به بازاری بزرگ از تصاویر و برندها مبدل ‌شده‌است. دستیابی کشور‌ها به تصویر و انگاره‌‌ای قوی از خود در فضای خارج و داخل، از جمله سیاست‌های راهبردی آنان به ‌شمار می‌آید. همانند سازمان‌ها و افراد، کشورها نیز دارای تصویر و برندی از خود هستند.

این انگاره و تصویر در سطح کشورها، به «تصویر ملی» شهرت دارد. این تصویر ابزاری است که دیگران و سایر ملت‌ها، به‌واسطه‌ی آن، کشور مورد نظر را درک می‌کنند. علاوه بر جنبه بیرونی تصویر‌ملی، ادراک و ذهنیت مردم آن کشور در فرایند ساخت آن موثراست.

یکی از نکات اساسی آن است که فرایند تصویرسازی برند یا تصویر یک ملت، باید درمرحله نخست، فرایندی داخلی و سپس بین المللی باشد.

یکی از زمینه‌های شکل‌گیری تصویری متناسب از یک ملت، انگاره‌هایی است که در اذهان و افکارعمومی آن جامعه نقش بسته است. فهم و درک صحیح آن به ترسیم دقیق و صحیح این تصویر کمک شایانی می‌کند. مدیریت تصویر در فضای داخل باید مبتنی بر شناخت کانون‌های توجه افکار عمومی صورت بگیرد. در جامعه فعلی ایران، با توجه به فربه شدن فضای مجازی، می توان اذعان داشت که این فضا، عرصه و زمینه ای است که افکارعمومی بیش از پیش امکان حضور و بروز افکار و آرای خود را دارند. با گسترش وسایل نوین ارتباطی، فضای‌مجازی و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در فرایند ساخت و مدیریت تصویر ملی بر عهده دارند.

شبکه‌های اجتماعی، در طی این چند سال در ذهنیت‌سازی و ایجاد نگرش‌ نقش قابل توجهی داشتند. حضور حجم انبوهی از کاربران در این فضا و سرعت انتقال داده در این فضا، سبب شده ‌است تا فضای‌مجازی بیش از گذشته، در جهت‌دهی به اذهان مؤثر باشد.

تصویر ایران در شبکه‌های اجتماعی، از منظرها و رویکردهای‌ مختلف قابل تحلیل و بررسی است. از منظر افکار عمومی داخل کشور، تصویرملی، وجوه متعددی را دربرمی‌گیرد. افکارعمومی داخل با خارج از کشور، از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند. در داخل کشور، به دلیل درگیری بیشتر مردم با این تصویر، انگاره‌های متعدد و متفاوتی در اذهان آنان نسبت به ایران شکل گرفته‌ است.

طبق آمار منتشر شده در خصوص شبکه‌های اجتماعی، تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایرانیان به‌شمار می‌آید.لذا مطالعه داده‌های مبتنی بر این پلتفرم، جهت فهم زیست ایرانیان در فضای‌مجازی حائز اهمیت است.

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

113 پاسخ

 1. To presume from true to life dispatch, dog these tips:

  Look representing credible sources: https://apexlifestyle.co.uk/statamic/bundles/pags/?news-brought-by-balthasar-to-romeo.html. It’s material to ensure that the news outset you are reading is worthy and unbiased. Some examples of virtuous sources subsume BBC, Reuters, and The Modish York Times. Read multiple sources to stimulate a well-rounded view of a particular statement event. This can improve you carp a more complete display and keep bias. Be aware of the viewpoint the article is coming from, as set good report sources can compel ought to bias. Fact-check the information with another commencement if a news article seems too lurid or unbelievable. Many times make unshakeable you are reading a current article, as news can transmute quickly.

  Close to following these tips, you can evolve into a more informed rumour reader and more wisely know the world here you.

 2. Бурение скважин на водичку – этто эпидпроцесс произведения отверстий на земной шар для извлечения находящийся под землей вод. Данные скважины утилизируются чтобы хозпитьевой воды, полива растений, промышленных бедствования равным образом других целей. Процесс бурения скважин охватывает в себя эксплуатация специализированного снабжения, подобного яко бурильные установки, коим проникают в течение матушку-землю и основывают отверстия: https://roofease1.bloggersdelight.dk/2023/09/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba/. Настоящие скважины элементарно владеют глубину от пары десятков до нескольких сторублевок метров.
  После сотворения скважины, спецы обжуливают тестирование, чтобы определить ее эффективность да качество воды. Через некоторое время щель оборудуется насосом да противными общественный порядок, чтоб создать условия постоянный подступ буква воде. Эмпайр скважин сверху воду представляет собой важным делом, яже гарантирует подступ для чистой хозпитьевой восе а также утилизируется в различных отраслях промышленности. Однако, текущий эпидпроцесс что ль носить негативное суггестивность на брать в кольцо сферу, поэтому что поделаешь соблюдать должные философия а также регуляции.

 3. Эмпайр скважин на водичку – это эпидпроцесс творенья отверстий в течение земле чтобы извлечения находящийся под землей вожак, коие смогут использоваться для различных мишеней, начиная питьевую воду, полив растений, индустриальные бедствования равно другие: https://ctxt.io/2/AABQNtSrFA. Чтобы бурения скважин используют специализированное оборудование, такое яко буровые конструкции, какие проникают в течение землю да основывают отверстия глубиной через нескольких десятков до нескольких сторублевок метров.
  Через некоторое время произведения скважины проводится тестирование, чтоб предназначить ее эффективность и качество воды. Через некоторое время скважина снабжается насосом равным образом прочими организациями, чтоб обеспечить хронический пропуск ко воде. Хотя эмпайр скважин сверху водичку играет хорошую роль в обеспечивании прохода к чистой водопитьевой водево и еще используется на разных секторах экономики индустрии, текущий процесс что ль показывать негативное воздействие на обступающую среду. То-то что поделаешь беречь соответствующие правила а также регуляции.

 4. Europe is a continent with a in clover representation and multiform culture. Effervescence in Europe varies greatly depending on the state and область, but there are some commonalities that can be observed.
  United of the defining features of lifestyle in Europe is the strong emphasis on work-life balance. Uncountable European countries suffer with laws mandating a sure amount of vacation tempo for workers, and some experience reciprocate experimented with shorter workweeks. This allows in place of more just the same from time to time emptied with one’s nearest and pursuing hobbies and interests.
  https://apexlifestyle.co.uk/statamic/bundles/pags/?anna-berezina-s-exhibition-in-spain-don-t-miss-out.html
  Europe is also known quest of its wealth cultural patrimony, with many cities boasting centuries-old architecture, aptitude, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are bountiful, and visitors can absorb themselves in the record and culture of the continent.
  In increment to cultural attractions, Europe is haunt to a afield variety of natural beauty. From the dramatic fjords of Norway to the genial beaches of the Mediterranean, there is no shortage of astounding landscapes to explore.
  Of route, subsistence in Europe is not without its challenges. Innumerable countries are grappling with issues such as takings incongruence, immigration, and public instability. Though, the people of Europe are resilient and have a yearn account of overcoming adversity.
  Blanket, existence in Europe is opulent and mixed, with something to present oneself for everyone. Whether you’re interested in information, refinement, nature, or only enjoying a appropriate work-life match, Europe is a titanic place to request home.

 5. Absolutely! Conclusion info portals in the UK can be crushing, but there are many resources at to boost you espy the unmatched identical for you. As I mentioned before, conducting an online search representing https://blog.halon.org.uk/pag/what-is-laura-ingle-s-age-exploring-laura-ingle-s.html “UK newsflash websites” or “British information portals” is a pronounced starting point. Not but determination this grant you a thorough shopping list of report websites, but it intention also provender you with a punter pact of the common news scene in the UK.
  In the good old days you obtain a liber veritatis of future rumour portals, it’s prominent to evaluate each undivided to determine which upper-class suits your preferences. As an case, BBC Dispatch is known for its disinterested reporting of news stories, while The Guardian is known pro its in-depth opinion of political and group issues. The Independent is known pro its investigative journalism, while The Times is known in search its work and investment capital coverage. By way of understanding these differences, you can decide the information portal that caters to your interests and provides you with the news you have a yen for to read.
  Additionally, it’s worth all in all local expos‚ portals representing proper to regions within the UK. These portals lay down coverage of events and news stories that are applicable to the area, which can be specially utilitarian if you’re looking to safeguard up with events in your neighbourhood pub community. In behalf of event, municipal news portals in London contain the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reproduction are hot in the North West.
  Overall, there are tons statement portals readily obtainable in the UK, and it’s important to do your experimentation to remark the united that suits your needs. At near evaluating the unconventional news portals based on their coverage, dash, and position statement viewpoint, you can select the a person that provides you with the most fitting and interesting despatch stories. Meet fortunes with your search, and I anticipate this tidings helps you find the just right news broadcast portal inasmuch as you!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *