این پژوهش کیفی که از منظر هدف کاربردی است با روش توصیفی تحلیلی و به منظور آشکار کردن نحوه ادراک عکس‌ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام، به بررسی فرآیند ادراک از طریق ارائه مدلی تحلیلی با الهام از الگوی ارتباطی گربنر می‌پردازد.

مصرف بی‌سابقه عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی بیش از هر چیز بر ماهیت دیداری ارتباطات در عصر حاضر تأکید می‌کند.

با توجه به گرایش عمومی مردم به استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام مطالعه نحوه ادراک و خوانش عکس‌ها در این رسانه نوین ارتباطی از اهمیت خاصی برخوردار می‌گردد.

در این میان مطالعه میان‌رشته‌ای تصویر در بسترهای نوین نمایش به منظور یافتن راهی برای تشریح ساز و کار خوانش عکس‌ها ضرورت می‌یابد. آن‌چه آشکار می‌شود، ماهیت میان‌رشته‌ای مطالعات تصویر در بسترهای جدید نمایشی است.

انتخاب نمونه‌های پژوهش به شکل هدفمند از میان عکس‌های سبک عمومی کاربران ایرانی اینستاگرام و بر اساس طبقه‌بندی لو مانویچ و با اولویت‌ تعداد دنبال‌کنندگان، میزان فعالیت و دسترسی آزاد به صفحات و نظرات کاربران صورت پذیرفته است.

گردآوری داده‌ها با استفاده از ابزارهای مطالعه، مشاهده و یادداشت‌های تحلیلی و منابع مکتوب الکترونیکی، اسناد کتابخانه‌ای و تصاویر آرشیوی شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام گرفته است. یافته‌های نظری در ادبیات تحقیق نشان‌می‌دهد که نوع عملکرد و طراحی شبکه اجتماعی اینستاگرام در توزیع و اشتراک‌گذاری تصاویر منجر به پیدایش رویکردهای جدید ارتباطی و به تبع آن ادراکی میگردد.

نتایج حاصل از تحلیل نمونه‌ها نشان می‌دهد که در فضای سیال و متغیر اینستاگرام خوانش عکس‌ها تحت‌تأثیر تعامل، ابراز وجود و میل به دانستن قرار گرفته و عکس‌ها ماهیتی مصرفی می‌یابند. همچنین مشخص می‌شود تکرار وتوزیع عکس‌ها در طول زمان به کاهش دلالت‌های معنایی پیام می‌انجامد.

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

پیشنهاد میکنیم این محصولات را هم ببینید

12 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *