هفتمین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری

هفتمین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری فراخوان خود را در چندین شاخه از جمله نقاشی، کاریکاتور و کارتون، گرافیک، خشونویسی و عکاسی منتشر کرد.

وقف، سند عشق و بندگی است. سند اطاعت عاشقانه بنده است که واقف در قیامت می تواند با افتخار آن را عرضه کند. ایثاری است نه برای یک روز و دو روز،که همیشگی است. در وقف نه تنها مردمان هم عصر بر خود ترجیح داده می شوند، بلکه واقف، آنها را هم که هنوز به دنیا نیامده اند را بر خود ترجیح می دهد. این اوج بزرگواری و از خود گذشتگی است. در این میان هنر ابزاری مؤثر در تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف بشمار می رود که هنرمندان می توانند با استفاده از این ظرفیت، عموم مردم را با وقف و آثار و برکات آن آشنا نمایند. در همین راستا سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به برگزاری جشنواره “وقف، چشمه همیشه جاری” نموده است.

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید