مسابقه عکاسی «همه هستیم»

چهل قاب، چهل روایت، چهل عکاس به روایت لحظات ناب از حضور حماسی مردم اصفهان در راهپیمایی 22 بهمن می پردازد.
موضوعات فراخوان: فراخوان عکاسی

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید