فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی ۱۸مین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک ۱۳۹۹

اداره هنرهای نمایشی، فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی ۱۸مین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک ۱۳۹۹ را اعلام نمود.

ایجاد زمینه برای تهیه متون تئاتری برای اجراهای عروسکی یکی از اهداف اصلی جشنواره و مورد پیگیری جدی زنده یاد گلزار محمدی دبیر فقید جشنواره بود.
لذا هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران -مبارک بر آن است تابا هدف شناسایی نویسندگان خلاق جوان،در کنار فراهم آوردن زمینه برای نمایشنامه نویسان حرفه ای فرصت مناسبی را برای معرفی متون تازه و خلاق در حوزه نمایش عروسکی ایجاد نماید.

موضوع:
مسابقه محدودیت موضوعی ندارد با این حال در این مسابقه آثار با مضامین فرهنگی و اجتماعی ایران از گذشته تا امروز، موضوعات مرتبط با ادبیات کهن ایران، منابع ارزشمنددینی، افسانه ها و اسطوره ها در اولویت خواهند بود. هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی درپی آن است که به یمن حضورارجمند نمایشنامه نویسان حرفه-ای وپرتجربه تئاترایران ونیزجوانان خلاق وتوانمند این حوزه بانی رخدادی اثرگذار در نمایشنامه نویسی عروسکی باشد.

موضوعات فراخوان: فراخوان نمایش عروسکی

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید

داده ای یافت نشد