فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی ۱۸مین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک ۱۳۹۹

اداره هنرهای نمایشی، فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی ۱۸مین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک ۱۳۹۹ را اعلام نمود.

ایجاد زمینه برای تهیه متون تئاتری برای اجراهای عروسکی یکی از اهداف اصلی جشنواره و مورد پیگیری جدی زنده یاد گلزار محمدی دبیر فقید جشنواره بود.
لذا هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران -مبارک بر آن است تابا هدف شناسایی نویسندگان خلاق جوان،در کنار فراهم آوردن زمینه برای نمایشنامه نویسان حرفه ای فرصت مناسبی را برای معرفی متون تازه و خلاق در حوزه نمایش عروسکی ایجاد نماید.

موضوع:
مسابقه محدودیت موضوعی ندارد با این حال در این مسابقه آثار با مضامین فرهنگی و اجتماعی ایران از گذشته تا امروز، موضوعات مرتبط با ادبیات کهن ایران، منابع ارزشمنددینی، افسانه ها و اسطوره ها در اولویت خواهند بود. هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی درپی آن است که به یمن حضورارجمند نمایشنامه نویسان حرفه-ای وپرتجربه تئاترایران ونیزجوانان خلاق وتوانمند این حوزه بانی رخدادی اثرگذار در نمایشنامه نویسی عروسکی باشد.

موضوعات فراخوان: فراخوان نمایش عروسکی

اشتراک‌گذاری

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید

داده ای یافت نشد