فراخوان فصل نخست نمایشگاه آثار هنری رویداد فرهنگی- هنری “باغ و گلستانم آرزوست”

انجمن عمارات محروسه ایران با همکاری مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و شهرداری منطقه ۱۲ (قلب طهران)، در نظر دارد فصل نخست نمایشگاه دوره ای سالیانه آثار هنری با موضوع گلها و گیاهان بومی ایران را به مناسبت روز ملی گل و گیاه (۲۵ خرداد) از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار کند.

این رویداد که در هر دوره، به یکی از مناطق مختلف ایران فرهنگی تعلّق خواهد گرفت و در فصل نخست به گلها، گیاهان و آثار بومی بافت تاریخی طهران می پردازد، دارای برنامه های جانبی با همکاری دیگر تشکّل های هنری، تخصّصی و حرفه ای مرتبط با گل و گیاه همچون گیاه شناسی و طراحی فضای سبز و منظر است.

رویداد فرهنگی – هنری “باغ و گلستانم آرزوست” دارای رویکرد پژوهش محور و کاربردی با تکیه بر فعالیتهای مستقل مردمی، غیر انتفاعی عام المنفعه، عاشقانه و مسئولانه عموم جامعه (مخصوصا اشخاص متخصص و فرهیخته علمی، فرهنگی و هنری) در راستای پاسداشت و حراست از هنر، فولکلور و تنوع فرهنگی/ زیستی و هویت سنتهای محلی و بومی نواحی مختلف ایران فرهنگی (ایرانشهر) است.

اهداف رویداد عبارت است از:

– احیای گلها و گیاهان ایرانی در عمارتهای تاریخی

– به کارگیری فرهنگ و هنر در پیوند گلها و گیاهان ایرانی با عمارتهای تاریخی

– بازآفرینی جایگاه، نقش و ارزش جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و هنری گلها و گیاهان بومی و محلی ایران

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید