فراخوان جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی

اهداف جشنواره

  • ارتقای جایگاه تصویرگری آموزشی، تربیتی و نقش مؤثر آن در نظام تعلیم و تربیت
  • تحول و ارتقای فرهنگی، هنری و محتوایی جلد کتاب های درسی
  • شناسایی تصویرگران خلاق، توانمند و متعهد و مشارکت حداکثری آنان در حوزه کتاب درسی
  • جلب نظر هنرمندان و تصویرگران به مسائل آموزشی و تربیتی در کتاب درسیروزرسانی تصاویر با رویکرد خلاقانه

موضوعات فراخوان: فراخوان تصویرسازی

اشتراک‌گذاری

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید