فراخوان جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی

اهداف جشنواره

  • ارتقای جایگاه تصویرگری آموزشی، تربیتی و نقش مؤثر آن در نظام تعلیم و تربیت
  • تحول و ارتقای فرهنگی، هنری و محتوایی جلد کتاب های درسی
  • شناسایی تصویرگران خلاق، توانمند و متعهد و مشارکت حداکثری آنان در حوزه کتاب درسی
  • جلب نظر هنرمندان و تصویرگران به مسائل آموزشی و تربیتی در کتاب درسیروزرسانی تصاویر با رویکرد خلاقانه

موضوعات فراخوان: فراخوان تصویرسازی

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید