سومین جایزه ادبی استاد محمد قهرمان

سومین جایزه ادبی استاد محمد قهرمان، فراخوان داد.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و با هدف گسترش و اعتلای زبان و ادب پارسی و به منظور پاسداشت یاد و خاطره پژوهشگر و شاعر برجسته و فرزانه خراسانی و رئیس اسبق کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، «استاد محمد قهرمان»، مراسم اعطای سومین جایزه ادبی «استاد محمد قهرمان» را برگزار خواهد کرد.

دسته فراخوان: فراخوان هنرهای ادبی
موضوعات فراخوان: فراخوان شعر

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید