جشنواره هنرهای تجسمی و خوشنویسی نماز

فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی و خوشنویسی نماز در دو بخش تجسمی و خوشنویسی منتشر شد.

فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی و خوشنویسی نماز با هدف ایجاد زمینه مناسب برای رقابتی سازنده و به کارگیری ابزارهای هنری در ارائه و تولید موضوعات دینی و نگاهی هنرمندانه به تجلی جایگاه عبادت با موضوع نماز منتشر شد.

موضوعات فراخوان: فراخوان خطاطی

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید