جشنواره داستان‌نویسی زاینده‌رود

چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود در چهار بخش ویژه، آزاد، دانشجویان خارج کشور و داستان کوتاه کوتاه فراخوان داد.
دسته فراخوان: فراخوان هنرهای ادبی
موضوعات فراخوان: فراخوان داستان کوتاه

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید