جایزه “علیسرایی” داستان کوتاه با موضوع آزاد

انتشار فراخوان جایزه "علیسرایی" داستان کوتاه با موضوع آزاد
اولین دوره جایزه "علیسرایی" داستان کوتاه با موضوع آزاد و بخش ویژه کرونا با دبیری حمید نظرخواه برگزار می‌شود.

این جشنواره  با هدف کشف استعدادهای جوان، ترویج داستان نویسی، فراخوان اولین دوره جایزه علیسرایی داستان کوتاه با موضوع آزاد و بخش ویژه کرونا برگزار می کند.

دسته فراخوان: فراخوان هنرهای ادبی
موضوعات فراخوان: فراخوان داستان کوتاه

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید