اولین یادواره بین المللی سرداران مقاومت:حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس

اولین یادواره علمی - فرهنگی ( ادبی - هنری ) زنان ایران و جهان در بزرگداشت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی ، ابو مهدی المهندس برگزار می شود.

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) با همکاری حوزه هنری و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) و دیگر مراکز علمی ـ فرهنگی داخلی و بین المللی “اولین یادواره علمی، فرهنگی( ادبی ـ هنری) زنان ایران و جهان در بزرگداشت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس را برگزار می کند.

اشتراک‌گذاری

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید