اولین یادواره بین المللی سرداران مقاومت:حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس

اولین یادواره علمی - فرهنگی ( ادبی - هنری ) زنان ایران و جهان در بزرگداشت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی ، ابو مهدی المهندس برگزار می شود.

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) با همکاری حوزه هنری و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) و دیگر مراکز علمی ـ فرهنگی داخلی و بین المللی “اولین یادواره علمی، فرهنگی( ادبی ـ هنری) زنان ایران و جهان در بزرگداشت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس را برگزار می کند.

اشتراک‌گذاری

پیشنهاد میکنیم این فراخوان‌ها را هم ببینید