کتاب اجتماعات یادگیری مبتنی بر شبکه:ایجاد محیط‌های مجازی برای مقاصد آموزشی و اجتماعی

اشتراک‌گذاری

درباره کتاب:

کتاب حاضر ضمن تبیین ادبیات مفهومی اجتماعات یادگیری به نمونه‌هایی از کارکردهای آن در مؤسسات مختلف آموزشی می‌پردازد. اجتماعات یادگیری مفهومی است که در ادبیات آموزش به‌طور اعم و در فناوری آموزشی به‌طور اخص سابقه زیادی ندارد. این اجتماعات با هدف تشریک داشته‌ها و به‌منظور یادگیری از همدیگر شکل می‌گیرند و اعضای این گروه به دلیل ماهیت آن که متمرکز بر علایق مشترک است دائماً در حال تکوین‌اند. اجتماعات یادگیری را می‌توان در موقعیت‌های آموزشی یا شغلی مختلف ایجاد کرد که به‌صورت حضوری یا غیر حضوری امکان‌پذیر است. حلقه‌های مباحثه را که به‌صورت غیر رسمی موقع ناهار شکل می‌گیرند می‌توان یکی از این اجتماعات محسوب نمود. چارچوب رسمی‌تر آن را می‌توان در اشکال مختلف هم‌آموزی با قوانین مدون‌تری پیدا کرد که یکی از جلوه‌های چنین اجتماعاتی در یادگیری سازمانی است. اما آنچه در این کتاب بحث می‌شود شکل مجازی آن به‌ویژه ترکیبی است که در فضای شبکه اینترنت تشکیل می‌شود. این اجتماعات بر اساس ایده هسته‌ای مشارکت بنا شده‌اند و مشارکت بیشتر به اجتماع یادگیری عمیق‌تری می‌انجامد.

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

داده ای یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید