چگونه شيطان و شيطان‏صفتان از راه‏هاى تبليغاتى (رسانه)، نظامى، اقتصادى و روانى شما را منحرف مى‏سازند؟

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً.[2]

«و از آنان هر كس را مى‏توانى با آوايت تحريك كن؛ و بر آنان با سوارانت و پيادگانت، [با فرياد] بتاز؛ و در اموال و فرزندان، با آنان شريك شو؛ و آنان را وعده ده- در حالى كه شيطان جز فريب به آنان وعده نمى‏دهد.»

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در اين آيه به لشگر سواره و پياده‏ى شيطان اشاره شده است. اين تعبيرات اشاره به دستياران فراوان شيطان است كه از جنس خودش يا آدميان هستند و در فريب و انحراف مردم به او كمك مى‏كنند و برخى هم‏چون لشگر سواره، سريع هستند و بعضى هم‏چون لشگر پياده آرام و كُند حركت مى‏كنند.

2. شيطان از چهار طريق متنوع وسوسه‏گرى مى‏كند و با نفوذ بر انسان‏ها، آنان را منحرف مى‏سازد. در جهان كنونى نيز شيطان‏صفتان از همين چهار راه يعنى حمله‏ى تبليغاتى، نظامى، اقتصادى و وعده‏هاى فريبنده بر ملت‏ها هجوم مى‏آورند.

3. نخستين برنامه‏ى شيطان استفاده از صداها و نغمه‏هاى هوس‏انگيز و تحريك كننده است، هر چند مفسران اين تعبيرات قرآن را به موسيقى‏ها و خوانندگى‏هاى حرام تفسير كرده‏اند اما معناى آيه شامل هر گونه تبليغات گمراه كننده‏ى صوتى و سمعى مى‏شود كه در دنياى امروز از طريق راديوها، ماهواره‏ها و راه‏هاى ديگر اجرا مى‏شود و افراد ناآگاه را به انحراف و استعمار مى‏كشاند.

4. دومين برنامه‏ى شيطان استفاده از نيروهاى واكنش سريع نظامى است. در عصر ما نيز شيطان‏صفتان و مستكبران در مواردى كه مردم در برابر آنان مقاومت مى‏كنند به نيروى نظامى متوسل مى‏شوند. نكته‏ى جالب آن است كه در اين آيه اشاره شده كه آنان در همين حركت نظامى خود سر و صدا راه مى‏اندازند. شايد به خاطر آن كه نيروهاى آنها بدون روحيه و تو خالى هستند آنان سعى مى‏كنند مردم را با سر و صدا و تبليغات و نمايش نظامى بترسانند.

5. سومين برنامه‏ى شيطان شركت در سرمايه‏ها و فرزندان مردم است.

برخى مفسران گفته‏اند مقصود از شركت در اموال، همان رباخوارى و مقصود از شركت در فرزندان، همان تولد فرزندان نامشروع يا فرزندانى است كه از مال حرام پيدا مى‏شوند و يا فرزندانى كه بدون ياد خدا، نطفه‏ى آنان منعقد مى‏شود، «2» ولى اين تعبيرات آيه معناى وسيعى دارد و شامل هر گونه مال حرام و فرزند نامشروع مى‏شود.

در عصر حاضر نيز استعمارگران شيطان‏صفت با مشاركت در اموال ملت‏ها به غارت آنها مى‏پردازند و با ايجاد مراكز فساد تحت پوشش‏هاى تفريحى به ترويج فحشا مى‏پردازند و حتى در تربيت فرزندان مردم دخالت مى‏كنند و آنان را به انحراف مى‏كشانند.

6. برنامه‏ى چهارم شيطان منحرف كردن مردم از طريق وعده‏هاى فريبنده است.

آرى؛ شيطان صفتان هميشه با ايجاد آرزوهاى دور و دراز و با نام‏هاى فريبنده مردم را به دنبال خود مى‏كشند و حتى گاهى يك ملت را در دام استعمار و استثمار خود گرفتار مى‏كنند.

7. شيطان درون و برون:

امام عارفان در اين مورد مى‏فرمايند:

بايد شيطان‏ها را بشناسيد تا نشناسيد نمى‏توانيد دفاع كنيد از خودتان، شيطان خودتان را بشناسيد، شيطان باطن خودتان را بشناسيد، شيطان‏هاى خارجى را هم بشناسيد تا بتوانيد با آنها جهاد كنيد. شيطان باطنى انسان خود آدم است، خود انسان، آن نفسيّت انسان، آن هواهاى انسان.

شيطان باطنى انسان بسيار استاد است و او- اين- همچو نيست كه ابتدا انسان را به فساد بكشد، ابتدا قدم كوچكى را وامى‏دارد كه انسان بردارد، اين قدم كه برداشت فردايش يك قدم يك قدرى بلندترى، انسان را يواش يواش به جهنم مى‏فرستد، يواش يواش به فساد مى‏كشد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. شيطان و شيطان‏صفتان از راه‏هاى تبليغاتى، نظامى، اقتصادى و روانى شما را منحرف مى‏سازند (پس به هوش باشيد).

2. همه‏ى وعده‏هاى شيطانى نوعى فريبكارى است.

3. در مورد سرمايه‏ها و فرزندان خود دقت كنيد كه شيطان و شيطان‏صفتان در آنها نفوذ نكنند.

  1. . استفاده شده از تفسیر مهر.
  2. . سوره مبارکه اسراء، آیه64.
کلیدواژه‌ها:باشگاه زندگی, طلاق

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *