ویژگی های دختر خوب برای ازدواج

اشتراک‌گذاری

همانطور که می دانیم ازدواج یکی از مهم ترین و اساسی ترین تصمیماتی است که دختران و پسران اتخاذ می کنند زیرا قرار است مستقل از زندگی نزد خانواده با فردی دیگر زندگی کرده و با چالش های متعدد زندگی مشترک رو به رو شوند. در عصر امروز هر دختر و پسری اولویت هایی برای انتخاب همسر خود دارد تا بتواند احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری به وی کرده و احساسات خالصانه دوست داشتن را در زندگی مشترک به همسر خود ابراز نمایند.

به همین سبب در ادامه نیز قصد داریم به برخی از ویژگی های دختر خوب برای ازدواج اشاره کنیم..

آشنایی با این ویژگی ها سبب می گردد پسران و مردان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به ازدواج با دختر پرداخته و زندگی مشترک خوبی را در کنار ایشان آغاز نماید.

خصوصیات دختر خوب برای ازدواج

 • عشق و دوست داشتن
 • تفاهم داشتن با همسر
 • خودساخته و آینده نگر
 • متعهد و وفادار بودن از ویژگی های مطلوب بر ازدواج موفق
 • خوش اخلاق بودن از ویژگی های دختر خوب مناسب برای ازدواج
 • شنونده بودن
 • جذابیت ظاهری و جنسی
 • معتقد و همسو بودن با ارزش های مرد
 • مسئولیت پذیر
 • دختر خوب و مناسب برای ازدواج، خودش را به خوبی می شناسد
 • مورد اعتماد و همدلی
 • فداکار بودن
 • احترام به خانواده های خود و همسرش
 • شاد و مهربان بودن
 • دختر مناسب برای ازدواج، به مسائل مالی اهمیت می دهد
 • متفکر و باهوش بودن
 • زنی که مناسب ازدواج است می تواند در هر موقعیت، واکنش مناسبی دهد
 • صادق بودن
 • آمادگی ازدواج
 • و..

عشق و دوست داشتن

بسیار مهم است که مرد دختری را برای ازدواج انتخاب کند که به او علاقمند است و زن هم به مرد علاقه متقابل دارد. عشق در زندگی بسیار مهم است و می تواند به صمیمیت و پایداری زندگی مشترک زوجین کمک کند.

تفاهم داشتن با همسر

زمانی که زن و مرد با یکدیگر تفاهم داشته باشند ( سلایق و علایق مشترکی داشته باشند ) بهتر و بیشتر می توانند با یکدیگر وقت گذرانده و در خصوص مسائل و دغدغه هایشان با یکدیگر صحبت کنند.

بنابراین مهم است که مردان جهت انتخاب زن خوب و مناسب خود برای ازدواج، به این موضوع توجه داشته باشند.

خودساخته و آینده نگر

دختر خوب برای ازدواج، مستقل و خودساخته بوده و به آینده زندگی مشترکشان اهمیت می دهد. دختری که مستقل باشد در زندگی مشترک می‌تواند نقش موثر و مهمی جهت پیشبرد اهداف خود و همسرش داشته باشد و همسرش را تنها منبع ارضاء نیازهای مالی خود نمی داند.

متعهد و وفادار بودن از ویژگی های مطلوب بر ازدواج موفق

پس از عشق، متعهد بودن یکی دیگر از ملاک های دختر خوب برای ازدواج می باشد. زن مناسب ازدواج زنی است که به همسر خود وفادار باشد و مسئولیت ها و وظایف خود در قبال همسر و زندگی مشترکشان را دانسته و در عمل نیز این تعهد را نشان دهد.

خوش اخلاق بودن از ویژگی های دختر خوب مناسب برای ازدواج

زمانی که دختر اخلاق خوبی داشته باشد، خوش رو و خوش برخورد باشد زن و مرد بهتر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با هم با مسائل متعدد زندگی رو به رو شوند..زیرا خوش اخلاق بودن زن سبب می گردد در موقعیت های متعدد با مرد و خانواده وی به خوبی در تعامل باشد.

شنونده بودن

طبیعتا هر زن و مردی علاقه دارند با همسرشان صحبت کرده و با ایشان درباره دغدغه ها، نیازها و خواسته هایشان و…حرف بزنند و بازخورد مناسبی دریافت کنند.از دیگر نشانه های زن مناسب برای ازدواج نیز شنونده بودن می باشد.

برخی تنها می شنوند که جواب دهند ولیکن دختر خوب برای ازدواج به حرف های همسر خود به خوبی گوش داده و شنونده خوبی برای وی می باشد و در نهایت راهنمایی های لازم را به وی کرده و یا با او همراهی می کند و..

جذابیت ظاهری و جنسی

مهم است که مرد به دختری که قصد ازدواج با او را دارد علاقه داشته و دختر برای مرد جذاب باشد. همچنین اینکه مرد نسبت به زن کشش جنسی داشته باشد بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

معتقد و همسو بودن با ارزش های مرد

از دیگر ویژگی های دختر خوب برای ازدواج، مشترک بودن اعتقادات زن و مرد می باشد. بسیار مهم است که زن و مرد اعتقادات یکسانی داشته و به ارزش ها و باورهای یکدیگر احترام بگذارند و طرز فکری همسو با اهداف و خواسته های یکدیگر داشته باشند

مسئولیت پذیر بودن

مسئولیت پذیر بودن یکی دیگر از ملاک های دختر مناسب برای ازدواج می باشد. این ویژگی سبب می گردد زن در زندگی مشترک، وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده و نسبت به این وظایف نیز مسئولیت پذیر بوده و با عشق و علاقه به آن ها می پردازد.

خودشناسی از دیگر معقوله های مهم جهت انتخاب همسر مناسب می باشد.

زمانی که زن دارای خودشناسی باشد نسبت به علایق، نقاط قوت و ضعف، خصوصیات اخلاقی و..خود آگاهی داشته و این نیز سبب می گردد مرد شناخت بهتری از وی داشته باشد زیرا خودشناسی زن کمک بزرگی به مرد جهت شناخت خصوصیات شخصیتی وی می نماید.

مورد اعتماد و همدل

مورد اعتماد بودن یعنی زن بتواند رازدار و امین باشد. زنی که مناسب ازدواج می باشد بسیار همدل و مورد اعتماد می باشد به نوعی که مرد با وی با خیالی راحت درد و دل کرده و بتواند ناراحتی های خود را با وی در میان بگذارد.

فداکار بودن

از خودگذشتگی و فداکار بودن نیز می تواند از دیگر معیارهای دختر خوب برای ازدواج باشد. اینکه زن بخشندگی داشته و به جای قهر و دعوا به هنگام نیاز با همسرش صحبت کند تا چالش ها برطرف گردد و..بسیار می تواند در امر ازدواج مهم باشد.

از ویژگی های دختر خوب برای ازدواج، احترام به خانواده خود و همسرش می باشد

دختر خوب برای ازدواج نیز به خانواده خود و همسرش احترام می گذارد و به آن ها توهین نمی کند.

احترام گذاشتن به والدین و خانواده همسر بسیار مهم می باشد زیرا نشان دهنده نحوه برقراری روابط و تعامل زن با دیگران به خصوص همسر خویش در آینده است.

شاد و مهربان بودن

زنی که شاد و خنده رو باشد و قلب مهربانی داشته باشد برای ازدواج مناسب است زیرا خنده رو بودن زن به مرد کمک می کند مرد روحیه خود را پس از خستگی های ناشی از کار و..به خوبی حفظ کرده و با محبت ها و مهربانی های زن به خود بیش از پیش برای زندگی شان تلاش کند و..

دختر مناسب برای ازدواج، به مسائل مالی اهمیت می دهد

باید این اصل را در نظر داشت که تنها مردان نیستند که به مسائل مالی اهمیت می دهند بلکه بانوان آینده نگر نیز دارای برنامه ریزی بوده و به مسائل و مخارج مالی اهمیت می دهند‌.

بانوانی که به این مسائل توجه دارند می توانند انتخاب مناسبی برای ازدواج باشند زیرا می توانند همراه با همسر خویش جهت پیشبرد خواسته هایشان با پس انداز اصولی به خوبی قدم بردارند.

متفکر و باهوش بودن از ویژگی های زنی که مناسب ازدواج است

زنی که متفکر است می‌تواند در مواقع لازم پیشنهادات و راهنمایی های مناسب و حتی انتقادات سازنده ای نسبت به همسر خود داشته باشد و نیز می تواند جهت پیشرفت خود و همسرشان در زندگی ایده های خوب و سازنده ای ارائه دهند.

زنی که مناسب ازدواج است می تواند در هر موقعیت، واکنش مناسبی دهد

دختر خوب برای ازدواج دختری است که بتواند در موقعیت های مختلف خصوصا خشم و عصبانیت واکنش خوبی نشان دهد..فرضا بتواند به خوبی خشم خود را کنترل کرده و با بهره گیری از راهکارهای اصولی نیز بر روی احساسات خویش کنترل داشته باشد.

صادق بودن

طبیعتا هیچ مردی نمی خواهد با زنی دروغگو و پنهان کار و..ازدواج کند بنابراین از معیارهای مهم ازدواج با دختر خوب و مناسب نیز، صداقت وی می باشد.

زمانی که زن با مرد صادق باشد در هیچ موقعیتی به وی دروغ نگفته و دو رو نمی باشد و مسائل مهم را از همسر خود پنهان نمی کند.

آمادگی ازدواج

از ویژگی های زن خوب برای ازدواج، بلوغ عاطفی و فکری وی و به بیان ساده آمادگی وی برای شروع زندگی مشترک می باشد.

زنی که آماده ازدواج است و به بلوغ فکری و عاطفی رسیده است در زندگی مشترک، لجبازی و قضاوت نکرده، شکاکیت ندارد، وابستگی افراطی نداشته و صرفا بر پایه احساسات تصمیم گیری نمی کند و..

کلیدواژه‌ها:پیش از ازدواج

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

132 پاسخ

 1. I and also my friends came studying the nice tips and tricks found on the website and so unexpectedly I got a horrible feeling I had not expressed respect to you for those secrets. Those young boys ended up as a result glad to read through them and have in effect truly been making the most of them. Many thanks for turning out to be simply thoughtful and then for getting certain fabulous useful guides most people are really desirous to learn about. My sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 2. I wish to show my thanks to you just for rescuing me from this particular predicament. Just after scouting through the internet and seeing ways that were not helpful, I was thinking my entire life was gone. Living without the strategies to the problems you have fixed all through the site is a critical case, and ones which could have negatively affected my entire career if I had not come across the website. Your competence and kindness in playing with everything was important. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I can at this time look ahead to my future. Thank you so much for this professional and result oriented help. I won’t think twice to propose your web site to any individual who needs assistance on this subject.

 3. I as well as my guys ended up looking through the excellent points on the blog and so suddenly I got a terrible feeling I never thanked the blog owner for those tips. The women ended up happy to read through them and have in actuality been having fun with these things. Thank you for turning out to be quite considerate and then for having this form of useful subject areas millions of individuals are really eager to know about. Our own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 4. My spouse and i got glad Ervin managed to carry out his survey from your precious recommendations he obtained from your site. It is now and again perplexing to just be offering guides some others may have been selling. We really take into account we need the blog owner to be grateful to for this. All the explanations you have made, the easy blog navigation, the relationships you will give support to engender – it’s most astonishing, and it is letting our son and the family recognize that the topic is entertaining, which is truly vital. Many thanks for everything!

 5. Thank you so much for providing individuals with remarkably wonderful opportunity to read articles and blog posts from here. It is always very cool and as well , packed with a lot of fun for me and my office colleagues to search your blog minimum 3 times in one week to read the latest issues you will have. And lastly, I am certainly happy with your impressive techniques you serve. Some 2 tips in this post are clearly the most efficient I have had.

 6. I抦 impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that抯 both educative and entertaining, and let me tell you, you have got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is something that not sufficient people are speaking intelligently about. I am very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for one thing referring to this.

 7. I was more than happy to search out this net-site.I needed to thanks on your time for this glorious learn!! I undoubtedly having fun with every little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 8. To read verified scoop, ape these tips:

  Look for credible sources: https://qisetna.com/pgs/what-happened-to-april-simpson-on-fox-2-news.html. It’s high-ranking to guard that the report origin you are reading is worthy and unbiased. Some examples of good sources tabulate BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Review multiple sources to get a well-rounded sentiment of a isolated low-down event. This can better you carp a more complete display and escape bias. Be cognizant of the angle the article is coming from, as set respectable news sources can contain bias. Fact-check the dirt with another origin if a news article seems too lurid or unbelievable. Many times make sure you are reading a advised article, as tidings can transmute quickly.

  Nearby following these tips, you can befit a more in the know rumour reader and best know the beget about you.

 9. Эмпайр скважин на водичку – это процесс произведения отверстий в течение подсолнечной чтобы извлечения находящийся под землей вод. Данные скважины утилизируются чтобы водопитьевой воды, сплав растений, индустриальных нужд равным образом других целей. Процесс бурения скважин содержит на себя использование специального оснастки, таковского яко буровые блоки, коим проникают на грунт и создают отверстия: https://www.openlearning.com/u/lewiswong-s0bqoa/blog/01234567. Сии скважины обычно владеют глубину через нескольких десятков до пары сторублевок метров.
  Через некоторое время сотворения скважины, спецы проводят стресс-тестирование, чтобы фиксировать ее производительность и штрих воды. Через некоторое время щель оборудуется насосом и другими государственное устройство, чтобы защитить постоянный подступ буква воде. Эмпайр скважин на воду представляется важным ходом, яже дает обеспечение впуск. ant. выход для чистой хозпитьевой здесь и утилизируется в течение различных секторах экономики промышленности. Что ни говорите, текущий процесс может иметь отрицательное воздействие сверху охватывающую среду, поэтому что поделаешь беречь соответствующие философия а также регуляции.

 10. Бурение скважин на воду – это эпидпроцесс создания отверстий на миру для извлечения подземных вод, кои смогут употребляться для разных целей, включая питьевую водичку, увлажнение растений, промышленные необходимости и другие: https://click4r.com/posts/g/11745350/. Чтобы бурения скважин утилизируют специальное ясс, таковское яко буровые сборки, тот или другой проникают на подлунную и еще создают дыры глубиной от пары десятков до нескольких сторублевок метров.
  После формирования скважины коротится тестирование, чтоб разведать ее эффективность а также штрих воды. Через некоторое время скважина оборудуется насосом и прочими системами, чтобы защитить постоянный доступ ко воде. Хотя бы эмпайр скважин сверху воду играет хорошую цена на обеспечении допуска буква чистой питьевой воде и утилизируется на разных секторах экономики промышленности, этот эпидпроцесс что ль оказывать негативное воздействие сверху брать в кольцо среду. То-то необходимо наблюдать должные философия а также регуляции.

 11. Europe is a continent with a on easy street recital and multiform culture. Life in Europe varies greatly depending on the provinces and region, but there are some commonalities that can be observed.
  Harmonious of the defining features of life in Europe is the husky emphasis on work-life balance. Diverse European countries suffer with laws mandating a guaranteed amount of vacation tempo looking for workers, and some procure yet experimented with shorter workweeks. This allows in place of more time used up with family and pursuing hobbies and interests.
  https://www.machinefabriekelburg.nl/wp-content/pages/anna-berezina-s-humanitaire-bezoek-aan-rotterdam.html
  Europe is also known quest of its invaluable cultural heritage, with assorted cities boasting centuries-old architecture, art, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are plenteous, and visitors can dip themselves in the narrative and culture of the continent.
  In addendum to cultural attractions, Europe is haunt to a afield variety of not incongruous beauty. From the expressive fjords of Norway to the clear beaches of the Mediterranean, there is no deficiency of astounding landscapes to explore.
  Of ambit, subsistence in Europe is not without its challenges. Many countries are grappling with issues such as takings unevenness, immigration, and political instability. Though, the people of Europe are resilient and obtain a yearn account of overcoming adversity.
  Overall, vigour in Europe is flush and mixed, with something to advance for everyone. Whether you’re interested in information, erudition, temperament, or simply enjoying a appropriate work-life balance, Europe is a titanic place to request home.

 12. Altogether! Find information portals in the UK can be unendurable, but there are many resources ready to cure you find the unexcelled one for you. As I mentioned formerly, conducting an online search for https://marinamarina.co.uk/articles/age-of-eboni-williams-fox-news-anchor-revealed.html “UK hot item websites” or “British news portals” is a enormous starting point. Not but desire this give you a thorough slate of news websites, but it will also lend you with a heartier understanding of the current hearsay view in the UK.
  Once you have a liber veritatis of future rumour portals, it’s important to evaluate each undivided to shape which upper-class suits your preferences. As an benchmark, BBC Intelligence is known quest of its disinterested reporting of intelligence stories, while The Guardian is known quest of its in-depth breakdown of bureaucratic and sexual issues. The Self-governing is known representing its investigative journalism, while The Times is known for its work and finance coverage. By arrangement these differences, you can select the talk portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you want to read.
  Additionally, it’s usefulness all in all neighbourhood despatch portals representing explicit regions within the UK. These portals lay down coverage of events and news stories that are fitting to the area, which can be firstly helpful if you’re looking to charge of up with events in your close by community. For exemplar, shire dope portals in London number the Evening Paradigm and the Londonist, while Manchester Evening News and Liverpool Reproduction are stylish in the North West.
  Inclusive, there are numberless tidings portals available in the UK, and it’s important to do your inspection to see the united that suits your needs. By evaluating the unconventional news portals based on their coverage, style, and essay viewpoint, you can select the one that provides you with the most fitting and attractive info stories. Good destiny with your search, and I anticipation this data helps you find the practised news portal suitable you!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *