لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

ضرورت تشکیل خانواده در اسلام| تأمین آرامش روانی

در آموزه های اسلامی اهداف و کارکردهایی برای خانواده بیان شده است به این کار کردها در نوع نگرش به این نهاد مهم اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

 تأمین آرامش روانی همسران در خانواده

مهم ترین و برجسته ترین کارکرد ازدواج حصول آرامش است. این آرامش می تواند به گونه های مختلفی، پدید آید، آرامش عصبی، جسمی، فکری و روانی خالق هستی با درک نیازهای وجود انسان راهکارهای جامعی برای پاسخ مثبت به این نیازها ارائه داده است. براساس آیات نورانــی قــرآن، دلیل زوج آفریدن انسان ها آن است که با ایجاد پیوند مبارک میان دو جنس مخالف آنان به ساحل آرامش دست یابند.

اگر کسی مسیر مهار شهوت را طی نکند و کنترل غریزه جنسی را رها کند به پریشانی، تشویش خاطر و ناامنی مبتلا خواهد شد و چه بسا افراط در این غریزه قدرتمند نابودی وی را رقم خواهد زد تردیدی نیست که عدم عفت چشم، زمینه دل افکاری، شکل گیری اندیشه های باطل، درگیری با القائات شیطانی و تشویش درونی را فراهم خواهد کرد حضرت علی فرمود: هر کس چشم چرانی کند، خاطر خود را آزرده است و کسی که پیوسته عادتش این باشد، همیشه در حسرت به سرمی برد. مرحوم علامه مجلسی به نقل از ابن اسحاق می گوید: خدیجه (س) دستیاری راستین برای اسلام بود و رسول خدا به وجود او آرامش می یافت.

امام رضاع نیز ضمن اشاره به آرامش بخشی شب، زن را عامل آرامش مرد بیان می فرماید: همانا خداوند، شب را برای آرامش قرار داد و زنان را برای آرامش بخشی آفرید.

آرامش بخشی در خانواده از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه نفس این امر مطلوب و پسندیده است و دوم اینکه دستیابی به سایر اهداف خانواده نیز تا حد زیادی به آرامش روانی همسران گره خورده است.

منبع: محمد تقی فعالی، کتاب سفر با خورشید (زندگی به سبک امام رضا (ع))

انتهای پیام

ما را در ایتا دنبال کنید

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید