روانشناسی طلاق در مردان

می دانیم که بعد از جدایی و طلاق هر دو شخص به سبب به اتمام رسیدن خاطرات خوب و در کنار هم بودنشان از این بابت ناراحت بوده و دچار آِسیب می شوند..ولیکن متاسفانه نسبت به احساسات مردان بعد از جدایی اهمیتی داده نشده و بسیاری با بیانِ«مردِ دیگه یه جوری کنار میاد» از توجه به ناراحتی وی اجتناب می کنند.

در حالی که در روانشناسی طلاق در مردان بسیار به میزان آثار بعد از طلاق در مردان توجه شده و نیاز است که علاوه بر بانوان به مرد ها و احساسات شان اهمیت داد تصمیم داریم در اینباره بیشتر صحبت کنیم و یادآور شویم احساسات آسیب دیده و لطمه خورده برای هر انسانی در هر جنسیتی ممکن است اتفاق افتد بنابراین نیاز است که به هر دو جنس توجه نمود.

اثر سنجی خلقیات مردان در روانشناسی طلاق در مردان

همانطور که اشاره شد در روانشناسی علاوه بر بانوان به توجه و اهمیت به مردانی که از همسر خود جدا شده اند هم تاکید بسیاری شده چنانچه مردان پس از طلاق دچار آسیب هایی می شوند که بهتر دانستیم به این نشانه ها اشاره کنیم.

  • نشانه ها و مشکلات روانشناختی
  • مشکلات متعدد در روابط بین فردی
  • مشکلات مالی و اقتصادی

مشکلات روانشناختی در روانشناسی طلاق در مردان

مردان به سبب طلاق عاطفی و رسمی از همسر خویش دچار مشکلات روانشناختی می شوند که گاهی از نظر دیگر افراد دور مانده و به آن ها توجه نمی گردد در حالیکه در روانشناسی طلاق در مردان بسیار تاکید شده که مردان نیز ممکن است با حل نشدن مشکلات روانشناختی شان پس از طلاق از همسر نه تنها از لحاظ روحی و روانی بلکه از لحاظ جسمانی هم آسیب بینند.

در ادامه به برخی از مشکلات روانشناختی از نظر روانشناسی طلاق در مردان اشاره می کنیم.

احساس گناه و عذاب وجدان

از آنجایی که پس از طلاق اغلب آشنایان، مردان را مقصر طلاق و جدایی همسرشان می دانند مرد نیز دچار احساس گناه نسبت به همسر و در صورت وجود فرزندان می شود و عذاب وجدان می گیرد و به نوعی خود را از درون سرزنش و تخریب می کند.

بدبینی نسبت به خود و دیگر زنان

بیان داشتیم که از نظر روانشناسی طلاق در مردان، ایشان دچار سرزنش نمودن خود می شوند لذا به مرور این سرزنش ها در فرد تبدیل به بدبینی شده و مرد احساس خوبی نسبت به خود نخواهد داشت همچنین علاوه بر این به دیگر زن ها هم بدبین بوده و نمی تواند با جنس مخالف پس از طلاق رابطه دیگری را آغاز نماید.

اضطراب از تنهایی

مردان پیش از طلاق به وجود همسرشان دل گرم بوده اند زمانی که دیگر همسرش نباشد که با او صحبت کرده یا کنار او غذا بخورد، دغدغه های کاری اش را برای وی بازگو کند و..نیز این مرد به سبب تنهایی خود و سر و کار داشتن با سختی های زندگی دچار اضطراب می گردد به خصوص اگر نگهداری فرزندانشان نیز بر عهده خودشان باشند..

چون از ابعاد متعددی باید به مسائل رسیدگی کنند و علاوه بر مشغله های کاری خویش نگهداری از فرزند نیز نگرانی های انحصاری خود را بر مرد وارد می آورد.

افسردگی و گوشه گیری

در روانشناسی طلاق در مردان به افسردگی بسیار تاکید شده و مهم ترین آثار طلاق در مردان محسوب می گردد لذا افسردگی سبب می گردد مرد دچار ناامیدی شده و هدفی برای ادامه تلاش ها و زندگی خویش نداشته باشد زیرا انگیزه و محرک حرکت خود را همسر خود دانسته و حال آن محرک را دیگر ندارند.

مردان به سبب حرف شنوی از دیگر افراد بیشتر دچار احساسات منفی می شوند و دچار گوشه نشینی شده و تا مدت ها یا هرگز به سراغ همسری دیگر نمی روند زیرا همچنان قلبشان را به همسر سابق خود متعهد می دانند و یا نمی توانند کسی دیگر را به جای همسر خود تصور کنند.

عدم ارضاء احساس نیاز به محبت و توجه

از نظر روانشناسی طلاق در مردان بسیار مهم است که به احساسات مردان علاوه بر بانوان اهمیت داد چنانچه پس از طلاق ممکن است برخی مردان بر حسب عادت تعارض به خوب بودن کنند و دیگر افراد به این دلیل با آن ها صحبت نکرده و با او همدلی نکنند.

در صورتی که مردان بیش از هر فردی نیاز به محبت عاطفی داشته و نباید به احساسات ایشان بی توجهی کرد.در صورتی که به این احساسات بی محلی شود ممکن است مرد به احتمال خیلی زیاد در برقراری روابط اجتماعی دچار مشکل گردد.

خودکشی

از دیگر مهم ترین آثار روانشناختی از نظر روانشناسی طلاق در مردان، خودکشی می باشد.ممکن است مردان به سبب نبود همسر خود و مقصر شناخته شدن از جانب دیگران احساسات مخربی پیدا کنند که نتوانند آن ها را هضم کرده و تحمل کنند.

نا امیدی و احساس تنهایی در این مردان بسیار زیاد است و دچار آسیب های روحی نیز می شوند و در انتها ایشان دست به خودکشی می زنند.

اگر مرد مواد مخدری را مصرف می نماید نیز این مواد بسیار بر خودکشی وی تاثیرگذار است.بنابراین توصیه می گردد مرد پس از طلاق حتما به مشاوره روانشناسی مراجعه کند.

نتیجه ای که به دست می آید اهمیت میزان مشکلات روانشناختی مردان پس از طلاق می باشد زیرا در روانشناسی طلاق در مردان لازم است که با مشاهده هرگونه مشکل روانشناختی نیز سریعا به او توجه نموده و حداقل مقدور به نزد مشاور مراجعه گردد زیرا با ادامه یافتن این مشکلات ممکن است اتفاقات مخربی در آینده پیش آید.

بدبینی

مردان پس از جدایی از همسر ممکن است دید نامناسبی نسبت به بانوان داشته باشند و از هم صحبتی با ایشان اجتناب ورزند لذا مردان پس از طلاق نیز نسبت به بانوان کمتر پاسخ مثبت به ازدواج دوباره می دهند و ترجیح می دهند که تنها باشند زیرا علاقه و دید خوبی از دیگر زن ها ندارند.

مصرف مواد مخدر و بزهکاری

از نظر روانشناسی طلاق در مردان، اغلب مردانی که از همسر خود جدا شده اند نیز به سبب تنهایی و احساسات منفی و مخرب خویش به سوی بزهکاری می روند.همچنین برخی از این افراد به جهت اینکه همسر سابق خود را دچار عذاب وجدان سازند به این سمت و سو می روند تا شخص از جدایی اش پشیمان شود.

مقصر دانسته شدن از نظر دیگران

یکی از موضوعاتی که در دل روانشناسی طلاق در مردان جای گرفته مقصر دانسته شدن آن هاست به همین سبب مردان بیش از هر فردی به سبب مقصر دانسته شدن احساس گناه کرده و نسبت به برقراری روابط با اطرافیان و دیگران که او را مقصر می انگاشتند بسیار بی اهمیت بوده و ارتباطاتش را با آن اشخاص نیز تا حد امکان کم می کند.

مشکلات مالی و اقتصادی

پس از طلاق مردان به سبب الزام به پرداخت مهریه به زن و دیگر مسائل مالی نیز ممکن است دارای مشکلات متعدد مالی نیز شوند.

از نظر روانشناسی طلاق در مردان به سبب طلاق مرد و زن از یکدیگر؛ مردان تمایل کمتری به تلاش و کوشش و کار کردن با ساعت بالای کاری هستند و این نیز سبب می گردد دچار مشکلات و بدهکاری های متعددی شوند.لذا این مشکلات مالی و اقتصادی سبب می شوند مرد علاوه بر فشار مالی دچار فشارهای روانشناختی و جسمانی گردد.

پس دریافتیم مشکلاتی که تنها به برخی از آن ها اشاره نمودیم در مردان پس از طلاق رخ داده و خطرات احتمالی فراوانی نیز برای ایشان در بر خواهد داشت.

راهکارهای درمانی از نظر روانشناسی طلاق در مردان:

  • سرزنش نکردن خود و پذیرش موقعیت
  • پیشگیری از ورود به رابطه مجدد بدون فاصله زمانی
  • سبک زندگی سالم و موفق
  • برون ریزی احساسات
  • بهره مندی از جلسات تخصصی مشاوره

سرزنش نکردن خود و پذیرش موقعیت

در روانشناسی طلاق در مردان نیز یکی از مهم ترین راهکارهای درمانی پذیرش جدایی می باشد.سرزنش کردن نه تنها مساله را حل نمی سازد بلکه احساسات مخرب بیشتری نیز در مردان ایجاد می سازد.لذا بهترین کار به جای سرزنش کردن خود، این است که مردان به خود زمان دهند و این موقعیت را برای خود آسیب زننده تر از چیزی که هست در نظر نگیرند.

پیشگیری از ورود به رابطه مجدد بدون فاصله زمانی

توصیه می گردد مردان بلافاصله پس از جدایی وارد رابطه دیگری نشده و به خود زمان و فرصتی برای تنهایی دهند و زمانی وارد رابطه دیگری شوند که با نبود همسر قبلی کنار آمده اند و دلبستگی خویش را به او قطع کرده باشند.

همچنین بهتر است پیش از شروع رابطه ای دیگر دلایل جدایی از همسر سابق را با خود مرور کند و اگر مسئله ای نیاز به بهبود و رفع داشت با کمک مشاور متخصص به حل آن پرداخته و سپس وارد رابطه ای دیگر شوند.

سبک زندگی سالم و موفق

از نظر روانشناسی طلاق در مردان از بهترین راهکارهای درمانی برای مردان پس از طلاق پیشبرد سبک زندگی سالم و موفق است به نوعی که ورزش کرده و احساسات خوب را به خود و قلبشان تقدیم کنند.لذا مردان می توانند با بهره گیری از روتین سازی های سالم و مطلوب احساسات خوبی را تجربه کنند.

برون ریزی احساسات

از دیگر توصیه های روانشناسی طلاق در مردان، برون ریزی احساسات توسط ایشان است به نوعی که احساسات غم، ناراحتی و..را مخفی نکرده و درون خود نریزند.

بهتر است مردان احساسات خود را با مشاوری در میان بگذارند و به هیچ عنوان خودخوری نکنند.اگر نیاز است که اشک بریزند فارغ از جنسیت به گریه پرداخته و بپذیرند که انسان اند و انسان نیز به سبب روح لطیفش هرگونه احساسات خوب و بد را تجربه می کند و این ذات آدمی است که باید با آن درد و خوشحالی رو به رو شده و به پذیرش آن برسد و در نهایت به واسطه آن انگیزه یا درد رشد کند.

بهره مندی از جلسات تخصصی مشاوره

مهم ترین راه درمانی از نظر روانشناسی طلاق در مردان بهره مندی از کمک های تخصصی مشاور و روانشناس می باشد.بهترین کمکی که یک مرد پس از جدایی از همسر خود می تواند انجام دهد مراجعه به کلینیکی معتبر می باشد.

از نظر روانشناسی طلاق در مردان، مردان هم دچار افسردگی پس از طلاق می شوند؟

بله یکی از مهم ترین نشانه هایی که در کنار دیگر نشانه ها در محتوا به آن اشاره نمودیم افسردگی و گوشه گیری می باشد.لذا اگر افسردگی ادامه دار باشد و مرد با کمک از مشاور متخصص بهبود نیابد احتمال خطر خودکشی در ایشان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها:طلاق

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

14 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *