رعايت عفت عامل پایداری خانواده

همان گونه که زنان با رعايت حجاب درطريق پایداری خانواده گام برمي دارند ،مردان نيز بايد با رعايت عفت درتامين پایداری خانواده سهيم باشند . عفت ،صفتي است درانسان که او را ازغلبه شهوت بازمي دارد . رعايت عفت ، مرد رانسبت به زن وفرزندانش دلبسته مي سازد واو رااز شهوت پرستي که يکي ازعوامل بي توجهي نسبت به همسر وفرزندان است ، حفظ مي کند . شهوت پرستي عامل فروپاشي زندگي و طلاق است . درحالي که عفت زندگي ها را حفظ مي کند وبه آنهااستحکام مي بخشد ونيازي به گفتن ندارد که هرعاملي که دراستحکام خانواده موثرباشد ، ازموجبات پایداریمندي آن نيز به حساب خواهد آمد. به علاوه مردان شهوت پرست ،حريم عفت جامعه را مراعات نمي کنند واعتقادي نيزبه رعايت حجاب توسط وابستگان خود ندارند . لذا ازعوامل ترويج بي بندوباري وفساد درجامعه هستند وبه اين طريق درتزلزل خانواده و طلاق نيز نقش ايفا مي کنند شهوت پرستي مرد ، غيرت او را که حافظ پاکي خانواده است تضعيف مي کند و ازاين راه نيز برپایداری خانواده لطمه وارد مي آيد . بنابراين رعايت عفت ازسوي مردان ، پایداری رابراي خانواده به ارمغان مي آورد.
ازلوازم دستيابي به عفت ، خودداري مردان ازنگاه کردن به زنان نامحرم است . نگاه به نامحرم ،مقدمه فساد جنسي است ، درحالي که پاکي نتيجه بازداشتن نگاه از نامحرمان است .امام صادق (عليه السلام) فرموده است
«نگاه تيري است ازتيرهاي شيطان که مسموم است وچه بسيار نگاه هايي که حسرت هاي طولاني به دنبال آورد». (1)
نگاه حرام، زمينه گرايش مرد به زنان نامحرم ودلسردي او نسبت به همسر شرعي‌اش و طلاق را فراهم مي‌سازد، پس براي رهايي ازاين بليه بايد سخت مراقب چشمان خويش بود وآنها راازهرنگاهي که مايه انحراف وفساد است، بازداشت.
اززيان هاي ديگرنگاه کردن به زنان نامحرم، ازدست رفتن آرامش رواني است. وقتي نگاه مرد درپي زني نامحرم روان شود، آرامش رواني او نيز سلب مي شود و تلاطمي آزاردهنده بروجودش مسلط مي شود . براي درمان چنين دردي بايد نگاه ها کنترل شوند، چنان که علي (عليه السلام) فرموده است :« آن کس که چشم خود را کنترل کرد ، قلب خويش را ازناراحتي ها رهانيد.»(2)
نگاه به نامحرمان ، همچنين زمينه سازفتنه ها وجرايم جنسي است . نگاه حرام ،غريزه جنسي را برمي انگيزد و به اين وسيله چشم ، عقل حقيقت بين را کور مي کند و زمام اختيار انسان را به دست شهوت مي سپارد وزماني که زمام اختيار انسان دردست شهوت قرارگرفت ،امکان وقوع هرفتنه وفساد وجنايتي به دست اوامکان پذير است. اميرمومنان حضرت علي (عليه السلام) فرمود: «نگاه پيشقراول فتنه هاست.»(3)«نگاه به دنبال نگاه، تخم شهوت دردل مي پاشد و براي به فتنه انداختن نگاه کننده کافي است.» (4)
(نتيجه زيان بارديگر نگاه حرام ، عذاب اخروي است . امام باقر (عليه السلام) ازاجداد گرامي اش روايت کرده است . « هرکس چشمان خويش راازنگاه حرام آکنده سازد ، خداوند چشمان او را درروزقيامت ازآتش پرخواهد کرد مگر آنکه توبه نمايد وبرگردد (5)
ازعوامل ديگري که مي تواند زمينه ساز انحراف جنسي و در نتیجه طلاق باشد، تماس جسمي مرد بازن نامحرم است . تماس جسمي مرد با زن نامحرم ، هرچندکه اندک باشد ، دراسلام تحريم شده است . پيامبر اکرم (صلي الله عليه واله) فرموده است: «هرکس با زني نامحرم دست بدهد ، روزقيامت با دست هايي که به زنجير بسته شده است، وارد محشر شده وبه طرف جهنم برده خواهد شد.»(6) تنها شدن مرد با زن نامحرم ازعوامل زمنيه ساز فساد جنسي است . درچنين شرايطي شيطان که دشمن انسان وپایداری اوست ، به وسوسه انسان مي پردازد وممکن است ايمان واراده وي را متزلزل کند واو را به حرام بياندازد . براي مقابله با چنين خطري مرد بايد به شدت از تنها شدن بازن نامحرم خودداري کند . علي (عليه السلام) فرموده است: «هيچ گاه مردي با زن نامحرم درجاي خلوت همراه نشود، زيرا هنگامي که مرد نامحرم وزن نامحرم درمکاني خلوت همراه شدند ،سومين آنان شيطان خواهد بود که آنجا حضور خواهد يافت .» (7)
شوخي کردن مرد بازن نامحرم، کمي گاه ديگر شيطان است. همان گونه ک زن وظيفه داردازشوخي با مرد نامحرم خودداري کند ودرموقع سخن گفتن بامرد نامحرم به گونه اي سخن نگويد که نظر اورا به خويشتن جلب نمايد ، مرد نيز وظيفه داردازشوخي کردن با زن نامحرم اجتناب کند . ابوبصير ازاصحاب امام باقر (عليه السلام) مي گويد : « من زني را درس قرآن مي دادم پس با وي مزاح و شوخي نمودم ، پس ازآن خدمت امام باقر (عليه السلام) رسيدم ، به من فرمود : « چه سخني با آن زن گفتي ؟ » من خجالت کشيده صورتم را پوشاندم ، حضرت فرمود: دوباره تکرار نکني .» (8) اجازه دهيد اين بحث را با حديثي ازعلي (عليه السلام) درباره عفت به پايان ببريم .آن حضرت مي فرمايد :«مجاهدي که درراه خداوند به شهادت مي رسد اجريي برتراز آن کس که قدرت برحرام پيدا مي کند وعفت مي ورزد ، نخواهد داشت . انسان با عفت نزديک است که ملکي ازملائکه باشد » (9)
پي نوشت ها:
وسايل الشيعه جلد 14 ،ص 138 2- سيد محمود مدني بجستاني ،فساد سلاح تهاجم فرهنگي ، بي جا ، دفترانتشارات اسلامي ، 1374 ،ص 207 3-4- 5- به نقل از همان ، صص 207 و 208 6- وسايل الشيعه جلد 14 ، ص 143 7- سيد محمود مدني بجستاني ، فساد سلاح تهاجم فرهنگي ، بي جا ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1374 ، ص 323 8- وسايل الشيعه جلد 14 ، ص 144 9- ميزان الحکمه جلد 6 ،ص 359

کلیدواژه‌ها:باشگاه زندگی, خانواده

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *