خیانت زنان، سیاه‌نمایی رسانه یا واقعیت؟

اینکه اگر از مقوله خیانت زنان در جامعه اسلامی ایرانی سخن به میان می آید بر فرضی که درست باشد که البته متاسفانه هست به دلایلی که عرض می شود باید به این بحث اشاره شود که آیا براستی دامنۀ این مشکل(خیانت) به این گستردگی است که میگویند وغربیها سیاه نمایی می کنند وبه قول بعضی از آقایان روشنفکر مآب ما نهادینه شده و عمومیّت یافته است یا خیر؟!!
خوشبختانه پاسخ منفی است؛چرا که در جامعه‌ی ما به ‌دلیل فرهنگ و آداب و رسوم غنی و اصیل ایرانی، تعداد زنانی که به شوهران خود خیانت می‌کنند،بسیار اندک است دلیل بر این سخن آمار و ارقامی است که از سوی نهادهای ذیربط حقوقی و فرهنگی و اجتماعی ارائه گردیده است(از نوع خیانت رفتاری). ولی بلحاظ آمارها وگزارش های روانشناسان و دادگاه های خانواده نشان می دهد در دهه گذشته گرایش به خیانت به همسر(از نوع ذهنی- کلامی) درجامعه ما بسیار افزایش یافته است که جای بس تامل دارد. حال بعد از فهم دامنۀ بسیار محدود ولی مهم و قابل اعتنا به سوال اصلی برمی گردیم.
در مقام پاسخ گویی باید عرض شود بله منتهی نه به این بیان سوال بلکه در میان زنان ایرانی نیز موارد بسیار اندکی مشاهده شده است که متاسفانه دلیل بر این مدعی هم در وهله اول به قول محققین این هست «ادل دلیل علی شیءٍ وقوعه»بهترین دلیل بر اثبات چیزی واقع شدن آن و مصداق پیدا کردنش است وشاهد بر این سخن هم گزارشات قضایی و حقوقی است ومستنداتی که در جراید بعضاً چاپ می گردد وبعضاً نمونه های که درمحاکم قضایی مطرح ودر اجتماع دیده شده است. حال واقعیتی دردناک که ره آورد خیانت زن هست از باب نمونه اشاره میگردد.«چند سال قبل زنی بی پروا و هوی پرست به منظور سرگرمی و ایجاد ارتباط نامشروع،شماره تلفن نامعلومی را گرفته،اتفاقاً از آن سوی تلفن پاسخ جوانی را می شنود.زن لاقید با صدای ظریف،تبسّم ملیح و ناز و کرشمه،تمایلات غریزی جوان بیچاره را به هیجان آورده،پس از چند بار ارتباط تلفنی و تاثیر جاذبه های صوتی و ایجاد توهمات کاذب گناه،ارتباط صوتی منجر به ارتباط حضوری می گردد!
در نهایت زن بی عاطفه با همکاری جوان فریب خورده گناه کار که گرفتار تخیلات و اوهامات شیطانی شده بودند،شوهر بی چاره اش را بی رحمانه به قتل می رساند و پس از آن زن و مرد جوان نیز به مکافات عمل ننگین خود می رسند!!».
خیانت ها چند قسم هستند؟
خیانت بین همسران بطور کلی به سه قسم تقسیم می شوند:

خیانت رفتاری:
منظور از خیانت رفتاری این است که یکی از همسران به صورت رفتاری وبا ارتباط برقرار کردن با شخصی خارج از سیستم خانواده به همسرش خیانت کند که بخش اعظم آن را ارتباط های جنسی تشکیل می دهد و در جامعه ما هم وجود دارد.

خیانت ذهنی:
افرادی که در فکر وتخیلاتشان مدام به شخص دیگر می اندیشند واز آنجا که زاده ذهنشان است،آن فرد شخصی ایده آل به شمار می آید و در این موقع است که برای زندگی مشترک خطر می آفریند چرا که آن شخص دایما شریک زندگی اش را با فرد ایده آل ساخته ذهنش مقایسه می کند و چون در حال قیاس است، در ارتباط با همسرش به مشکل بر می خورند و رابطه سرد می شود.

خیانت کلامی:
در این نوع خیانت،زن یا مرد به صورت تلفنی یا اینترنتی یا اینکه در هر موقعیتی که فراهم شود با یکدیگر صحبت کرده و گرم می گیرند.متاسفانه امروزه به دلیل وجود اینترنت جنسی کلامی(چت)و حتی ویدئویی وجود دارد که این هم به نوعی،خیانت محسوب می شود.ناگفته نماند این نوع خیانت نوعی انحراف جنسی به حساب می آید.
یک تقسیمی دیگر هم میشود از خیانت بیان نمود که بر این اساس آن را به سه نوع جنسي، عاطفي و اينترنتي تقسيم بندي کرده اند. اما خيانت اينترنتي مي تواند هر دو جزء خيانت واقعي يعني جنسي و عاطفي را نيز در خود داشته باشد.
نقش خانواده ها در بروز این بلیّه چیست؟
متاسفانه خانواده ها نقش پر رنگ تری در رابطه شکل گیری و عدم این بلیّه(خیانت)دارند چرا که اگر ساختار و چیدمان و اساس خانواده براساس آموزه های وحیانی اسلامی صحیح شکل گیرد وچهار محور اساسی در آن تبیین و اجرا گردد از قبیل: عوامل تحکیم خانواده و مهارتهای زندگی و خانواده ومقوله تقویت کارکردهای خانواده ورعایت و انجام وظایف اعضای خانواده می توان تا حدود زیادی از شکل دهی و گیری این بلیّه جلوگیری کرد ولی بخاطر خللهای که در راستای شکل گیری اولیه خانواده ها بروز یافته از قبیل ازدواجهای احساسی اینترنتی و یا ازدواجهای سفید و… وعدم مشورت گیری زوجین و ازدواجهای خیابانی و احساسی وتضعیف عوامل چهرگانه تحکیم خانواده مذکور مثلا از قبیل: ضعف در عوامل تحکیم مانند عدم همدلی کردن و…وتضعیف کارکردهای خانواده و فراموشی وظایف اعضای خانواده و حرمت شکنی ها متاسفانه باعث فروپاشی عاطفی و واقعی خیلی از خانواده ها و شکل گیری زندگی تجردی مخصوصا از ناحیۀ زنانی که نوعا دارای درآمد نیز هستند زمینه ای گردیده برای شکل گیری این پدیده وبلیّه مد نظر.
موید بر این مقوله بیان گردیده علل و عواملی که خانواده ها را به فروپاشی کامل می کشاند مسائلی از قبیل:روانی،اجتماعی،فرهنگی،دینی،اقتصادی،جسمانی است که تاثیر بسزایی در شکل دهی این مقوله داراست .
نقش جامعه در بروز این بلیّه چیست؟
با پیروزی انقلاب اسلامی وبا به اهتزاز در آمدن نماد خدامحوری و توحیدی و عدالت خواهی و اخلاق مداری انقلاب وارزش نهادن به این مقولات از قبیل: زن و نقش حیاتی آن در اجتماع آنروز جامعه اسلامی ایرانی در به نتیجه رسیدن نهضت و همراهی با نهضت و نبرد حق علیه باطل و در پروراندن جوانانی که چنین نهضتی را به سرانجام رساندند، تاثیر بسزایی را ایفا نمودند در تمامی پیروزیهای انقلاب و برنامه های مهم انقلاب حضوری شایان داشتند. زنان و مادران آن روزگار با انجام رسالتشان، انقلابی را شکل دادند که ابرقدرتهای آن زمان را به زانو درآوردند.
در طی این سالها دشمنان براستی دانستند که اگر میخواهند به این انقلاب آسیبی اثر گذار وارد نمایند به این نتیجه رسیدند که اگر کاری کنند که زن از بصیرتش و از آگاهیش فاصله گیرد و به مصرف گرایی رو آورد و بدتر از همه با تبلیغات شدید رسانه ای که داشتند واز فضای هالیوود بهره جستند و توانستند نگرش زنهای ایرانی را تغییر بدهند وبه مدگرایی و مصرف گرایی رو بیاورند و کم کم شاهد این مقوله بودیم که دست گذاردند بر روی عفت زنان و نوع پوششی که خانم ها داشتند که غالبا مادران آن روز چادری بودند که با برنامه ریزی هدفمند که امروز مشاهده می کنیم با تبلیغ ولنگاری و بیغیرتی و القاء شبهات وروابط آزاد و…در فضای هالیوود وسایر شبکه های معاند برای زنان و جوانان با محوریت قبح زدایی از روابط نامشروع و آزاد کاری کردند که الان می بینیم لکن این عامل خارجی بود در کشور هم عده ای روشنفکر دانسته یا ندانسته آتش بیار معرکه گردیدند
از یادمان نخواهد رفت که با روی کار آمدن آقایان اصلاح طلب در سال76ظهور و بروز این ولنگاری ها و… شعله ورتر گردید که روز به روز این سیر قهقرایی ادامه پیدا کرده است البته در این بین نمی توان نیز از کوتاهی عناصر و مسئولین فرهنگی مخصوصا روحانیت و روحانیون نیز نباید چشم پوشی نمود.ولازم به ذکر است که در اثر این کوتاهی ها برنامه ها و رفتارهای ناصحیح و فرهنگ های نادرست در میان جامعه از قبیل: – این فرهنگ در جامعه ما جا افتاده که خیانت مردان قابل قبول تر از خیانت زنان است و یا اگر مردی خیانت کند،گفته می شود شیطنت کرده است اما در مورد زن می گویند مشکل اخلاقی دارد- شکل گرفته است.جامعه ای که از آن سخن گفته میشود اولاً و بالذات جامعه اسلامی ایرانی است و ثانیاً و بالعرض جامعه جهانی است.
بررسی ها و تجربیات جهانی شدن نشان می دهد که توسعه روز افزون جهانی شدن،آثار و پی آمدهای مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است.از دیدگاه عده ای از تحلیل گران،جهانی شدن به مفهوم عام آن زیر ساخت زندگی انسانها را تغییر داده و روش نوین زندگی را به همه بشریت القا خواهد نمود.بطور کلی که پدیده جهانی سازی تاثیرات عمیق ومهمی را بر زندگی و مراودات روزمره انسانها بر جای گذاشته است که یکی از مهمترین این عرصه های که تحت تاثیرپدیده جهانی شدن، تغییرات عمده ای را پذیرا بوده،نهاد خانواده است.

کلیدواژه‌ها:باشگاه زندگی, رسانه

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *