حقوقی که زن بر شوهر دارد

تهيه لوازم زندگى
رسول حق (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :
فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف.
خوراك و پوشاك زنان به نحو معروف بر شما واجب است.
امام سجاد (عليه السلام) فرمود :
لئن ادخل السوق و معي درهم ابتاع به لحما لعيالى و قد قرموا اليه احب الى من ان اعتق نسمة.
وارد شدن به بازار و خريد يك درهم گوشت براى عائله ام كه آن را هوس كرده اند براى من محبوبتر از بنده آزاد كردن است.
امام ششم (عليه السلام) فرمود :
من سعادة الرجل ان يكون القيم على عياله.
سرپرستى زن و بچه و رسيدگى به امور آنان از خوشبختى مرد است.
مباشرت
از امام هشتم (عليه السلام) پرسيدند: شخصى زن جوانى دارد به خاطر مصيبتى كه بر مرد وارد شده چند ماه و شايد يك سال است با او نزديكى نكرده البته نيت آزار زن را نداشته عذرش مصيبت زدگى بوده آيا اين مرد گناهكار است؟ فرمود : آرى پس از چهارماه معصيت كار است.
ابوذر از رسول حق پرسيد آميزش مرد با همسرش در عين اينكه لذت دارد ثواب هم دارد؟
فرمود: آرى اگر از راه نامشروع كام دل بجوئى حرام نيست؟ عرضه داشت چرا فرمود :پس حلالش هم ثواب دارد!
در معارف الهيه آمده مستحب است مرد هر چهار شب يك شب جهت آميزش در كنار همسرش باشد.
گشايش در زندگى
رسول حق (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :
كسى كه به بازار مى رود و براى عيالش تحفه مى خرد مانند كسى است كه در خانه مستمندان صدقه مى برد او بايد تحفه خريده شده را وقتى به خانه برد ابتدا به دخترانش بدهد زيرا هركس دخترش را خوشحال كند چنان است كه بنده اى از نسل اسماعيل آزاد كرده و هركس ديده پسرش را با بردن تحفه روشن كند گويا از ترس خدا اشك ريخته و كسى كه از ترس خدا گريه كند حضرت حق او را وارد بهشت هاى پرنعمت كند.
موسى بن جعفر (عليه السلام) فرمود :
عيال الرجل أسرائه فمن انعم الله عليه بنعمة فليوسع على أسرائه فان لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.
عائله مرد در اختيار و قيد اويند خداوند به هر كس نعمت داده بر عائله خود گشايش دهد وگرنه ممكن است آن نعمت از او سلب شود.
عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) انه نهى ان يشبع الرجل و يجيع اهله.
رسول خدا از اينكه مرد سير باشد و همسرش گرسنه نهى فرمود.
امام ششم (عليه السلام) فرمود :
ان المرء يحتاج فى منزله و عياله الى ثلاث خلال يتكلفها و ان لم يكن فى طبعه ذلك : معاشرة جميلة وسعة بتقدير و غيرة بتحصن.
مرد بايد در برنامه خانه و خانواده سه چيز را بر خود تحميل كند هر چند خلاف ميلش باشد:
خوشرفتارى توسعه در معاش بدون اسراف و غيرت ناموسى.
امام چهارم (عليه السلام) فرمود :
ان ارضاكم عند الله اسبغكم على عياله.
هر كه بر خانواده اش بيشتر توسعه دهد حضرت حق از او خوشنودتر است.
رسول حق (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :
اذا انفق المسلم على اهله نفقة و هو يحتسبها كانت له صدقة.
آنچه را مسلمان به خاطر خدا براى همسرش مى خرد ثواب صدقه دارد.
احترام به زن
رسول حق (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :
من اتخذ زوجة فليكرمها.
كسى كه زن مى گيرد بايد او را احترام كند.
و فرمود :
ايما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث اقامه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق فيفضحه فضيحة ينظر اليه الاولون و الاخرون.
هركس همسرش را بيش از سه مشت بزند خداوند در قيامت در برابر اولين و آخرين رسوايش كند.
رسول حق (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :
ايضرب احدكم المرأة ثم يظل معانقها.
آيا روز زن را به باد كتك مى گيريد و شب او را به آغوش مى خوانيد ؟!
و نيز فرمود :
انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
همانا زن لعبت است كسى كه با او ازدواج مى كند او را ضايع ننمايد.
و فرمود :
انى اتعجب ممن يضرب امرأته و هو بالضرب اولى منها لا تضربوا نسائكم بالخشب فان فيه القصاص.
در شگفتم كسى كه همسرش را مى زند با اينكه خود او به كتك خوردن سزاوارتر است زن را با چوب مزنيد كه موجب قصاص است.
اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود :
 . . . و انهن امانة فلا تضاروهن و لا تعضلوهن.
زنان در دست شما امانت هستند بر آنان سخت نگيريد و بلاتكليفشان مگذاريد.
حولا از رسول حق پرسيد : زن را بر مرد چه حقى است ؟
فرمود : برادرم جبرئيل آنقدر سفارش زنها را كرد كه تصور كردم مرد حق ندارد اف به او بگويد.
گفت: محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) درباره زنان از خدا بترسيد اينان رنج و سختى زندگى را تحمل مى كنند به مقتضاى دستور حق و نص قرآن و سنت و شريعت محمدى بر شما حلال شده اند در برابر اين كه تن در اختيار لذت هاى شما مى نهند و فرزندانتان را در اندرون خود حمل مى كنند تا آنجا كه به وقت زائيدن دچار دردهاى خطرناك مى شوند حقوق واجبى بر عهده شما دارند با آنان مهربان باشيد آنان را دلخوش داريد تا با شما بسازند از آنان اظهار كراهت و ملال نكنيد در آنچه به عنوان مهر به آنان داده ايد طمع نورزيد و چيزى از آن را به زور استرداد ننمائيد.
آراسته و پاكيزه بودن
همانطور كه مرد زن خود را دوست دارد زيبا پاكيزه خوش لباس معطر ببيند زن هم از مرد خود همين توقع را دارد نظافت پاكى حمام مسواك سرشستن شانه زدن ناخن گرفتن عطر زدن لباس منظم و پاكيزه پوشيدن و ساير زينت هاى حلال بر اندام مرد زن را خوشدل و راضى مى كند و به عفت و پاكدامنى او مى افزايد و از چشم دوختن به ديگران و در خيال گرفتن غيرشوهر حفظ مى كند.
حسن بن جهم مى گويد : امام هفتم (عليه السلام) راخضاب كرده ديدم عرضه داشتم قربانت شوم خضاب كرده اى ؟ فرمود : آرى آمادگى و خودآرائى مرد موجب افزايش عفت زن است زنانى كه ترك عفت كردند به اين خاطر بود كه شوهر خود را آرايش كرده نديدند سپس از من پرسيد تو دوست دارى همسرت را آشفته و درهم و برهم ببينى ؟
حضرت رضا (عليه السلام) از پدران بزرگوارش روايت مى كند :
ان نساء بنى اسرائيل خرجن من العفاف الى الفجور مااخرجهن الا قلة تهيئة ازواجهن و قال انها تشتهى منك مثل الذى تشتهى منها.
زنان بنى اسرائيل از عفت و پاكى دست كشيدند و اين مسئله هيچ علتى نداشت جز اينكه شوهران آنها خود را نمى آراستند سپس فرمود: زن هم از مرد همان انتظارى را دارد كه مرد از او دارد.
بعضى از مردان واقعا بى انصافند به خود نمى رسند دير به دير اصلاح مى كنند اهل دود هستند دندان و دهانشان كثيف و بدبو است لباس مناسبى به تن ندارند به قيافه خود نمى رسند و از اين بدتر توقع دارند زن آنها به هر شكلى دربست در اختيار آنان باشد اينان مردانى ستمگر و مستحق عتاب و سرزنش هستند.
خوش زبانى و مدار
درشت گوئى بدزبانى تندى سخت گيرى طرف مقابل انسان را هر كه باشد وادار به عكس العمل مى كند.
حال و مقال وقتى خارج از حدود باشد زن را دلگير و روحيه او را كسل و در نتيجه فضاى زندگى به تلخى و سردى مى گرايد.
اميرالمؤمنين (عليه السلام) در اين زمينه به مردان چنين دستور مى دهد :
فداروهن على كل حال و احسنوا.
با آنان در همه حال مدارا كنيد خوش زبان و نرمخو باشيد و در تمام امور نيكى نمائيد كه عكس العمل آنان با شما به همين صورت است.
رعايت اراده و اختيار خود را بنمايد
بعضى از مردان از آزادى خداداده و اراده و اختيار خود چشم مى پوشند و دربست در اختيار زنان خود قرار مى گيرند و بعضى از زنان با تسخير اراده و اختيار شوهر حاكميت بر زندگى را به دست مى گيرند و مركب حيات را به هر كجا كه خاطر خواه آنهاست مى رانند.
اين نوع زندگى به طور اغلب به يك زندگى شيطانى تبديل شده و موجى از گناه و معصيت و اسراف و تبذير و خواسته هاى نامشروع زندگى را پوشانده و معنويت را فرارى داده و خانه و خانواده را از اصول الهى و انسانى منحرف نموده است.
درصد بالائى از خانواده ها در اين زمان دچار اين بلاى خانمانسوز هستند به جاى اينكه قيام زندگى بستگى به مرد داشته باشد بستگى به زن دارد به عوض اينكه شوهر بايد شوهر زن باشد زن شوهرى براى شوهر خود است و خدا نكند مرد از خواسته زن هر چند نامشروع و خلاف خدا اطاعت نكند آن زمان است كه جنگ و دعوا شروع مى شود و آتشى خانمانسوز با دست زن روشن مى گردد و تا مرد تسليم نشود يا او را طلاق ندهد آن آتش جهنمى فرو نمى نشيند.
على (عليه السلام) در رابطه با چنين مردان اختيار از دست داده و ضعيف و زبون شده فرمود :
كل امرىء تدبره امرأة فهو ملعون.
هر مردى اختيارش را به دست زن دهد ملعون است.
و فرمود :
من اطاع امرأته اكبه الله على وجهه فى النار قيل و ما تلك الطاعة قال تطلب اليه . . . الثياب الرقاق فيجيبها.
آن مردى كه دربست تسليم زن شود خداوند او را با روى به آتش جهنم درافكند پرسيدند چگونه فرمود : لباس بدن نما از مرد بخواهد و او بپذيرد!
و درباره اينگونه زنان در زمانى كه مردى از زن خود شكايت كرد در حضور مردم خطبه اى بدين صورت ايراد فرمودند :
مردم به هيچ صورت از زن اطاعت نكنيد هيچ مال به دست او ندهيد تدبير امور زندگى را به وى وامگذاريد اگر اين طايفه به اختيار خود باشند همه را دچار مهلكه مى كنند سر از فرمان شوهر بپيچند ما اينگونه يافتيم كه اين جماعت به هنگام نياز تقوا را رعايت نكنند در برابر شهوت به سرعت از پاى درآيند تا دوران پيرى به فكر زر و زيورند و به وقت ناتوانى خودبين و مغرور و خودپسند اگر گوشه اى از خواسته هاى آنان انجام نگيرد تمام لطف و محبت ها را ناديده گيرند و شر و بدى را در گوشه خاطر جا دهند بدون پروا تهمت زنند از سركشى و طغيان دست نكشند و مدام بر سر راه شيطان نشينند.
در پايان تذكر اين نكته را لازم مى دانم كه مجموع روايات مربوط به حق زن و شوهر از كتاب شريف وسائل جلد بيست تا بيست و دوم چاپ آل البيت و يكى چند روايت هم از جلد 103 بحار الانوار استفاده شد كه اين مجموعه گوشه اى اندك از روايات درياوار اين فصل است طالبين تفصيل بيشتر مى‌توانند به آن كتب پرارزش مراجعه كنند.

کلیدواژه‌ها:باشگاه زندگی, خانواده

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *