لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

تأثیر فضای مجازی بر ارتباط بین والدین و فرزندان(بخش دوم)

فضای مجازی يکی از پديده های گسترده و پرطرفدار در دنیای امروز است که با ورود آن به زندگی ما، به طور قابل توجهی بر روابط اجتماعی تأثیرگذار شده است. در اين میان روابط افراد در « خانواده » به عنوان مهمترين و اساسی ترين نهاد اجتماعی نیز دستخوش تحولات زيادی شده است. رابطه والدین و فرزندان در خانواده نیز يکی از روابط مهم انسانی است که بر توسعه و سلامت فردی جامعه تاثیر بسزايی دارد. از اين جهت در اين مقاله، تمرکز بر تأثیر فضای مجازی بر اين نوع ارتباط قرار داده شده است. بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید.

تأثیرات مثبت فضای مجازی بر رابطۀ مادروفرزند

۱) برقراری ارتباط در مواقع عدم حضور فیزيکی مادر

افزايش ارتباط فضای مجازی به عنوان يک وسیله ارتباطی، به والدین و فرزندان امکان مکالمه، تبادل نظر و حتی ديدار با يکديگر را در هنگام جدا بودن، فراهم کرده است. در صورتی که روابط بین والد و فرزند مستحکم باشد ، اين امکانات باعث بیشتر نزديکتر شدن آنها به يکديگرمی شود.

۲) افزايش اطلاعات و بروز رسانی دانش ها

آموزشهای آنلاين و اينترنت ، از سويی به والدین کمک می کند تا پاسخگوی سوالات فرزندان خود در حوزه های مختلف علمی و فکری و .. باشند و از سويی ديگر برای تربیت و حل مشکلات ارتباطی با فرزندان منابع علمی و پژوهشی بسیاری را به راحتی در دسترس آنها قرار می دهد.

راهکارها

  •  والدین بايستی اوقـات بیشتری را با فرزندان خود سپری کنند، به طوری که فرزندان از نظر عاطفی احساس خلاء نکنند و جهت جبران اين کمبود به فضای مجازی پناه نبرند .
  •  برای استفاده از اينترنت توسط کودک و نوجوان خود قوانینی مشخص وضع کنند.
  •  از قبل به فرزندان خود اطلاع دهند که بر استفاده از اينترنت نظارت دارند و به شکل مخفیانه اين کار را انجام ندهند .
  •  نام کاربری و رمز ورود فرزندشان را بدانند و در زمان ايجاد و استفاده از صفحه های اجتماعی يا ايمیل با او همراه باشند .
  •  با فرزندشان به شکل آنلاين وقت بگذرانند. ✓ اجازه دهند از فعالیتهای آنلاين مورد علاقه شان با والدين صحبت کنند و از جنبه های مثبت اينترنت با آنها لذت ببرند.
  •  کودک و نوجوان نیاز دارند که هنگام ايجاد دردسر به راحتی با والدين مشورت کنند بدون اينکه بترسند مورد شک واقع شوند.
  •  مادر و پدر بايد برای آنها توضیح دهند که ممکن است چیزهايی را آنلاين ببینند و بخوانند که نادرست باشد .آموزش به فرزندان بسیار مهم است. مادر يا پدر بايد

درباره جنبه های مثبت و منفی استفاده از اينترنت با فرزندشان صحبت کنند و صبر نکنند اتفاقی بیفتد و بعد درباره آن صحبت کنند. والدين بايد از قبل بــرای آن برنامه ريزی داشـتـه باشند و آموزشها و منابع اطلاعاتی را در اختیارشان قرار دهند.

نتیجه گیری

امروزه ارتباط در فضای مجازی بیش از هر زمان ديگری بین جوانان و نوجوانان رايج شده است.

اين شبکه ها تمام ابعاد زندگی آنها را تحت تأثیر قرارداده و شخصیت آنها را مطابق با خواسته های بیگانگان تغییر داده است. باوجود تمام اين مسايل نمی‌توان راه حلها را ناديده گرفت و عدم استفاده از آن را مطرح کرد، چون امروزه بدون استفاده از فضای مجازی بسیاری از تحقیقات و کارهای

پژوهشی و… نیز از مرحله اجرا باز می ايستند و برای جلوگیری از آسیبهای آن بهترين راه، استفاده عقلانی و کنترل شده از آن است. همچنین خانواده ها هم بايد اطلاعات خود را در اين زمینه بالا ببرند تا بتوانند هم استفاده ی خود از فضای مجازی را مديريت کنند و هم فرزندان را برای استفاده مناسب از آن راهنمايی کنند و اينگونه بتوانند بنای خانواده خود را مستحکمتر از گذشته نگه دارند و از نفوذ شیادان به حريم خانواده و حريم شخصی فرزندانشان جلوگیری کنند.

منابع

1.مقاله بررسی نقش استفاده از فضای مجازی بر مهارت های اجتماعی،عباس میر(استادیار رشته مدیریت آموزشی،

دانشکده فنی فرخی سیستانی) ، محسن شهرکی (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد زابل)

2.سبکهای نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصتها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی موبایلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی، نویسندگان: مهرزاد بهمنی(کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، پژوهشگر مرکز

پژوهش و سنجش افکار)، عباس محمدی شکیبا (دانشجوی دکترای جامعه شناسی گرایش مسایل اجتماعی،پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار).

3.مروری بر زمینه ھای تاثیر فضای مجازی بر نظریه ھای ارتباطات احسان شاه قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه

ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران

4.تحلیل جامعه شناختی تاثیر فضای مجازی بر ارتباطات افراد در خانواده ها (مورد مطالعه: شهر اصفهان )پری عطایی

(دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان)

5.تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن. گروه نویسندگان. صص 372-370، موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی (ره)

فاطمه سازمند حسینی

انتهای پیام

 

ما را در ایتا دنبال کنید

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید