لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

بررسی نظریات تاثیرات رسانه بر خانواده  

در زمینه تاثیر رسانه بر خانواده ها یا به طور کلی مخاطبانش مطالعاتی صورت گرفته است. مسلما دانستن این دست از مطالعات ما را در انتخاب های بهتر یاری خواهد کرد.

در تاریخ مطالعات رسانه ای سه مرحله مهم وجود دارد

1-نظریه ” گلوله جادویی” یا نظریه ” تزریقی”

در این مرحله مخاطب منفعل و ساکن است و پیام های رسانه ای به سمت او پرتاب می گردد. اعتقادات و عادتهای اجتماعی بواسطه این پیام ها تغییر میکند. این نظریه مربوط به اوایل قرن بیستم تا سال 1903 می باشد.

2-محققان نسبت به تاثیر قدرتمند رسانه تردید کردند ولی شواهدی در این موضوع نیافتند. آنها بیان کردند که نفوذ رسانه بر آدمی و خانواده به یکی از این سه طریق است:

الف: تقویت عقیده موجود

ب: ساخت عقیده تازه بدون ارتباط با عقیده قبلی

ج: تغییر عقیده موجود

که بیشترین تاثیر رسانه مربوط به تقویت اطلاعات موجود است.

بنابراین تنها تاثیر رسانه در تغییر اطلاعات موجود است. برخلاف نظریه تزریقی که بیان میکرد؛ رسانه رفتاررا تغییر میدهد.

3- طبق این نظریه رسانه همچنان موجودی قدرتمند است . این نظریه همراه با ورود تلویزیون به میدان ارتباط اجتماعی بود.در این دوران نظریه هایی همچون برجسته سازی ،مارپیچ سکوت و کاشت پدیدار شدند.

 نظریه کاشت

بر اساس این نظریه ، پیامهایی که بازتاب جریان اصلی جامعه است؛ از طریق تلویزیون منتقل میگردد. تلویزیون در دراز مدت بر اعتقادات بینندگان پر مصرف خود تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین اثراتش دراز مدت، غیرمستقیم و آرام اما متاسفانه متراکم و با اهمیت خواهد بود. آنها بیشتر تاکید میکنند که همه این تاثیرات مربوط به طرز تفکر بینندگان خواهد بود . عمده ترین تاثیر آن، تغییر نگاه مخاطبان نسبت به واقعیت های جهان اطراف است.

نظریه دریافت

این نظریه از مفاهیمی که عبارتند از: «رمزگذاری و رمزگشایی»، «چند معنایی»، «مردم پسندی»، «لذت»، «رمزگشایی تقابلی» و «مازاد نشانه شناختی»استفاده میکند. قبل از آنکه اینها تأثیری بگذارند، مجموعه معناهای رمزگشایی شده هستند که تأثیر گذارند ، سرگرم میکنند ، یاد میدهد یا اقناع سازی میکنند. دارای پیامدهای اداراکی، شناختی، احساسی، ایدئولوژیک یا رفتاری بسیار پیچیده هستند.

فاطمه ایزدپناه

انتهای پیام

ما را در ایتا دنبال کنید

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید