لوگو باشگاه زندگی

باشگاه زندگی

انتخاب آگاهانه

زندگی عاشقانه

کاری از اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

InShot_۲۰۲۴۰۲۰۴_۱۵۰۲۵۱۸۶۳

احترام متقابل در آموزه های دینی

احترام متقابل

در آموزه های دینی برای رشد و کارایی هر چه بیشتر خانواده و تحکیم این نهاد مهم اجتماعی راهکارهایی بیان شده است. یکی از مهمترین آنها بر اساس آموزه‌های رضوی احترام متقابل است.

احترام و حرمت نگه داشتن از ارزش‌های اخلاقی و از عوامل تحکیم نهاد خانواده است. احترام سطح ادب در خانواده را افزایش داده و در ایجاد محیطی امن و آرام در خانه مؤثر است. گرامی داشتن به گیرنده پیام، حرمت نهادن را القا می کند، در نتیجه روابط مستحکم شده و صمیمیت و رفاقت افزایش می یابد. در روایات اسلامی توصیه های فراوانی درباره لزوم احترام متقابل زن و مرد و سایر اعضای خانواده بیان شده است. حضرت رسول(ص) بهترین مردان را این گونه توصیف می کنند: بهترین شما کسانی هستند که نرم خو بوده و همسران خود را گرامی می‌دارند.

رعایت احترام در گفتار و رفتار امری متقابل بوده و همسران نیز باید در برخورد با شوهران خود آن را مراعات کنند. امام صادق(ع) فرمود: خوشبخت و سعادتمند زنی است که شوهر خود را گرامی می‌دارد و او را آزار و اذیت نمی نماید و در همه حال مطیع وفرمانبردار او است.

منبع: سفر با خورشید، زندگی به سبک امام رضا (ع)، محمد تقی فعالی

انتهای

پیام

ما را در ایتا دنبال کنید

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید